Cégünkről

A KEFAG Rt. 1993-ban alakult, majd 2006-tól KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. néven működik. A cég tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogokat a Földművelésügyi Minisztérium gyakorolja. A társaság és jogelődei több mint hat évtizede gondozzák a Duna-Tisza köze erdeit, kiemelt tevékenységeink közé a mag- és csemetetermesztés, az erdőművelés, a fahasználat, az erdőgazdálkodási szolgáltatások, a faipar, a kereskedelem és a vadgazdálkodás tartozik.

Társaságunk, a KEFAG Zrt. Bács-Kiskun megye állami erdőterületeiből 56.002 hektárt kezel, ebből természetvédelmi rendeltetésű 1.602 hektár, az összes erdőterület 2,8 %-a. Védett területen kijelölt Natura 2000 terület 1.681 hektár, nem védett területen kijelölt Natura 2000 terület 5.869 ha. Az összes valamilyen okból természetvédelmi korlátozással érintett terület 7.550 ha (13,5%). A jelentős részben kedvezőtlen termőhelyi adottságú, talajvízhiányos területeken létesített mesterséges kultúrerdők, valamint kisebb részben a Duna és a Tisza mentén elhelyezkedő galéria- és hullámtéri erdők mozaikszerű szétszórtságban helyezkednek el. Az erdőállomány fafaj-összetételében az erdei- és a feketefenyő 50,2%, az akác 17,1%, a nemesnyár 3,2% részarányú, míg az őshonos fafajok (tölgy, fehérnyár, egyéb lombok) aránya 29,5%. A kitermelt faanyag gyenge minőségű, több mint 75%-a alacsony árfekvésű, fűrészipari feldolgozásra alkalmatlan, lágy nyár és fenyő sarangolt áru, melynek hazai elhelyezése a feldolgozó kapacitás hiánya miatt erősen korlátozott. A fatermékek mintegy negyede ipari faként kerül forgalomba.

Hagyományos erdészeteink – Észak-Kiskunsági Erdészet, Bugaci Erdészet, Császártöltési Erdészet, Dél-Kiskunsági Erdészet – átlagosan összesen 1.000-1.200 hektáron végeznek erdőfelújítást. Az évente nevelt 15-20 millió csemete a saját felhasználáson túl a térségben gazdálkodók erdőfelújításainak és erdőtelepítéseinek szükségleteit is fedezi. Fahasználati tevékenységünk során évente átlagosan 180-200 ezer nettó m3 ipari faanyagot és lakossági értékesítésű tűzifát, ezen felül 10-15 ezer nettó köbméter energetikai hasznosítású biomasszát termelünk, amelyeknek közel 85%-a véghasználatból, a többi előhasználatból (tisztítás, törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítés, egészségügyi és egyéb termelés) származik. Társaságunk a fent említett 160 ezer m3 saját, valamint 56 ezer m3 más szektorban megtermelt faanyag értékesítését bonyolítja, stabil, fizetőképes felvevőpiac biztosításával. A termékek közel 65-70%-át exportáljuk, a fennmaradó részét faipari üzemeinkben (ÖKOPAL Raklap Üzem, Bugaci Faipari Üzem) hasznosítjuk, valamint belföldi piacokon értékesítjük. Faipari üzemeinkben feldolgoztunk 66 ezer m3 alapanyagot, ebből saját alapanyag 54 ezer m3 és a vásárolt alapanyag 12 ezer m3. Vadgazdálkodási tevékenységünkre a nagyobb vadászati csomagok értékesítése jellemző.

Hagyományos tevékenységeink mellett számos közjóléti és közhasznú feladatot is ellátunk. Fenntartjuk és működtetjük a páratlan szépségű, 62 hektáros, 14 tanösvényű Kecskeméti Arborétumot, a 26 hektáros, gazdag növény- és állatvilággal rendelkező Vackor Vár Erdei Iskolát, valamint a homoki erdőtelepítés történetét bemutató Alföldfásítási Múzeumot. Üzemeltetjük a Tőserdő Kastélyt, a bugaci Bucka Szállót és Oktatási Kabinetet valamint Bugacon egy vadászházat. Folyamatosan karbantartjuk az ismeretterjesztést és a környezeti nevelést szolgáló parkerdeinket (kecskeméti Csalánosi és Nyíri Parkerdő, Császártöltési Parkerdő, Kelebiai Parkerdő).
Az országos hírű Juniperus Parkerdészetünk közreműködésével részt vállalunk a térség zöldfelületeinek kialakításában, azok fenntartásában, illetve az autópálya-fásításokban is.

Éves árbevételünk 2013-ban 5,4 milliárd forint volt, alkalmazotti létszámunk 418 fő, ezen felül a közfoglalkoztatási programban 414 főt alkalmaztunk. A közvetlenül társaságunkhoz kapcsolódó vállalkozások száma több mint 200, amelyek további mintegy 1.000 embernek biztosítanak munkalehetőséget.

Az eredményes gazdálkodás érdekében – alkalmazkodva az adott természeti és gazdasági környezethez – folyamatosan fejlesztjük eszközállományunkat, gépparkunkat, és az elérhető legkorszerűbb technológiákat vezetjük be. Nagy hangsúlyt fektetünk a maggazdálkodásra, a kiváló minőségű, magas genetikai értékkel rendelkező szaporítóanyag-termelésre, amelyhez a tudományos hátteret társaságunk országos viszonylatban is egyedülálló Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központja, az ESZTK biztosítja.

Tevékenységünk során törekszünk a bel- és külföldi piacokon elfoglalt helyünk megtartására, illetve részesedésünk növelésére. Termelésünk és szolgáltatásaink színvonalának folyamatos javításával igyekszünk megfelelni partnereink növekvő igényeinek. Ennek érdekében működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert is.

A szakhatóságokkal, önkormányzatokkal, partnerekkel korrekt, párbeszéden alapuló együttműködésre törekszünk. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelve segítjük a társadalom környezettudatos nevelését és a környezetterhelés csökkentését. Nagyra értékeljük a szakmai összefogást, az Országos Erdészeti Egyesület és az Alföldi Erdőkért Egyesület tagjaként aktív szerepet vállalunk a szervezetek működésében és az aktuális témákat, kutatási eredményeket megvitató rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató