Az erdész nem favágó! - Tervszerűen gazdálkodunk!

Sokan gondolják azt még ma is, hogy az erdész csak fütyörészve sétálgat az erdőben, lelövi a vadat, és kivágja a fát. Ennek a tévhitnek az eloszlatására ebben a cikkben bemutatjuk, hogy Magyarországon erdőterv szerinti gazdálkodás történik, amely egy adott (állami- és magán) erdőgazdálkodó tízéves tevékenységének jegyzéke (tartalmazza az erdőnevelésre és az erdőhasználatra vonatkozó lehetőségeket). Az erdőgazdálkodás jogszabályi hátterét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint az ezen törvény végrehajtására kiadott rendeletek, köztük az általános szabályokat tartalmazó 153/2009. (XI. 13.) FVM (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) rendelet jelenti.

Maga az erdőterv tíz évenként kerül megújításra, amelyben az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit a területen illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (erdészeti hatóság) hivatalból - vagy kérelemre - indult eljárásban állapítja meg. Az erdőgazdálkodó bárminemű - az erdejével kapcsolatos - tevékenységet csak a területére vonatkozó erdőterv alapján végezhet. Ezen terv egy adott erdőterületre vonatkozólag megállapítja az erdőgazdálkodás követelményeit (függetlenül a tulajdonosok és gazdálkodók személyében történő változásoktól).
Az erdőtervben megtalálhatóak az egyes községhatárokhoz tartozó erdőrészlet leíró lapok. Ezeken a hatóság (többek között) kötelezi az erdőgazdálkodót, hogy az erdőfelújítási kötelezettségeinek a jogszabályban előírt határidőre tegyen eleget, melynek során az erdőgazdálkodó két erdősítési célállomány közül választhat. Továbbá az erdőgazdálkodó ezen lapok alapján jogosult a fahasználatok végrehajtására, azok sürgőssége alapján. Ezen fahasználatok az erdő korától függően különböző használati módokon történhetnek meg.
Az erdőgazdálkodás hosszú távú célját az erdők rendeltetése adja meg, melyet erdőrészletenként kell meghatározni. A rendeltetés az erdő hasznosítását, a benne folyó erdőgazdálkodás irányvonalát és a gazdálkodás során betartandó korlátozásokat tartalmazza.
Az erdészeti hatóság az egyes erdők üzemmódját az ugyanitt feltüntetettek alapján állapítja meg. Az erdőrészlet leíró lapokon felül az erdészet megkapja az erdészet teljes területét érintő erdőtervi térképet is.

Elkészült a Bugaci Erdészet Erdőterv Határozata

A 2015-ös évben új erdőterv határozat készült a Bugaci erdőtervezési körzet Bugaci Erdészetére vonatkozóan, amely a következő községhatárokat érinti: Ballószög, Bugac, Bugacpusztaháza, Helvécia, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás.

Kedves Olvasó! Bízunk benne, hogy végigolvasva ezt az írást, más szemmel járja majd a magyarországi erdőket, és másként vélekedik az erdészek munkájáról.
Erdőkkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., Kecskemét +36 76 510 400

Andrési Dániel, erdőmérnök

Az erdőrészlet leíró lap fontosabb pontjai

Üzemmódok:
 1.   Vágásos: Az erdőben a véghasználatok rendszeres ciklusokban követik egymást.
  2.    Szálaló: Felújítási kötelezettséggel járó véghasználati fakitermelés nem történik. A faállomány kor- és térbeli szerkezete változatos, ez az üzemmód a folyamatos erdőborítást szolgálja.
  3.    Átalakító: A fő cél a vágásos üzemmódból a szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdőművelési és fakitermelési módnak az átalakítást, a folyamatos erdőborításra való átállást kell szolgálnia.
  4.    Faanyagtermelést nem szolgáló: Az erdőben fakitermelés legfeljebb kísérleti, erdővédelmi vagy erdőfelújítási céllal történhet, a természeti folyamatoknak szabadon kell érvényesülniük, ami a folyamatos erdőborítást szolgálja.
Rendeltetés:

1. Védelmi (35%): Az erdőgazdálkodás gazdasági funkciója nem, vagy csak korlátozott mértékben érvényesül. Ezek az erdők természet- vagy környezetvédelmi okokból különleges kezelést igényelnek.

 1. természetvédelmi: a védett természeti területen lévő erdő;
 2. talajvédelmi: meredek hegyoldalon, a sekély termőtalajon, az erodált területeken levő, valamint a víz és a szél káros hatásának kitett talajok védelmét szolgáló erdő;
 3. mezővédő: a szomszédos mezőgazdasági területeket és kultúrákat a szél káros hatásaitól védő, és az élővilág tagjainak menedéket adó, valamint állattartó és más mezőgazdasági termelést szolgáló telepeket védő, illetve azok takarását szolgáló erdő;
 4. honvédelmi: a Magyar Honvédségnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott feladatainak ellátását szolgáló erdő;
 5. határrendészeti-nemzetbiztonsági: a határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket szolgáló erdő;
 6. vízvédelmi: a talaj vízháztartását szabályozó, a források vízbőségét és tisztaságát, a víztározóknál és egyéb víznyerőhelyeknél a víz tisztaságát, valamint a vízbázisok védelmét biztosító erdő;
 7. partvédelmi: az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló erdő, a csatorna, a folyó, a tó és holtág partszakaszait védő erdő;
 8. vízgazdálkodási: az árvízi lefolyási sávban az árhullámok biztonságos levezetését biztosító erdő;
 9. településvédelmi: a települési területet védő, valamint belterületi erdő;
 10. tájképvédelmi: a természeti táj szépségének megőrzését vagy a tájban történt káros beavatkozás takarását szolgáló erdő;
 11. műtárgyvédelmi: az utak és műtárgyaik, a vonalas vízi létesítmények, a vasutak és tartozékaik védelmét, takarását, a közlekedés biztonságát szolgáló, a környezeti terhelést csökkentő erdő;
 12. erdészeti génrezervátum: az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás biológiai alapjainak megőrzését szolgáló erdő;
 13. örökségvédelmi: a történelmi emlékhely területén levő, illetve a kulturális örökség védelmét szolgáló erdő;
 14. bányászati: a bányák biztonsági övezetében lévő, bányaszakadásos, földomlásos, földcsuszamlásos, veszélyeztetett területen lévő erdő;
 15. Natura 2000: a Natura 2000 területeken lévő erdő;
 16. erdészeti arborétum: olyan élőfa gyűjtemény, amely nem tartozik az arborétumokat meghatározó, az erdőtörvény végrehajtására kiadott jogszabály hatálya alá.

2. Közjóléti (1,4%): Az erdők közjóléti szerepe abból áll, hogy lehetőséget nyújtanak az embereknek a pihenésre, felüdülésre, sportolásra, gyógyulásra, oktatásra. Leginkább nagyobb városok mellett vannak ilyen rendeltetésű erdők (pl.: Budapest - Pilis Parkerdő Zrt., Sopron - TAEG Zrt.).

 1. gyógyerdő: a gyógyintézet területén, valamint annak környezetében levő erdő;
  b. parkerdő: a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt erdő;
  c. tanerdő: oktatási tevékenység célját szolgáló erdő;
  d. kísérleti: az erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt erdő;
  e. vadaspark: az erdőben a külön jogszabály rendelkezései szerint kialakított és elkerített terület.

3. Gazdasági (63,6%): Azon erdők, melyekben a gazdálkodás elsődleges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása.

 1. faanyagtermelő: a faanyagtermelést szolgáló erdő;
  b. szaporítóanyag-termelő: a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő;
  c. vadaskert: az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő;
  d. földalatti gomba termelő: földalatti gomba termelését szolgáló erdő.
Sürgősség:

Az első kódhelyen szereplő értékek az erdőtervező terepi felvételezése során tett tervezett sürgősséget tartalmazza. A következő értékei lehetnek:

 • 0-s sürgősségű előírás: Egyeztetés során elhagyott fahasználat.
  1-es sürgősségű előírás: A tervidőszak első három évében végre kell hajtani.
  2-es sürgősségű előírás: A tervidőszakban végre kell hajtani.
  3-as sürgősségű előírás: Az erdőtervező a fahasználatot a tervidőszakban végrehajtásra javasolja.
Használati módok:
 • EÜ: Egészségügyi termelés
  TI: Tisztítás
  TKGY: Törzskiválasztó gyérítés
  NFGY: Növedékfokozó gyérítés
  TRV: Tarvágás
  FVB: Felújító vágás bontó vágása
  FVV: Felújító vágás végvágása
  SZV: Szálalóvágás jellegű kitermelés
  SZÁL: Szálalás
  KH: Készletgondozó fahasználat
  ET: Egyéb kitermelés

Vissza a kezdőlapra...

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató