JOGI KONFERENCIA BUGACON

2016. november 23-án, immáron hatodik alkalommal került megrendezésre Jogi Konferencia a 22 állami erdőgazdaság vezetői, valamint jogi képviselői részvételével, amely ismét színvonalas szakmai fórumnak biztosított keretet. A szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Sárhegyi & Társai Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a moderátori teendőket dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke látta el.

Nagy örömünkre szolgált, hogy e magas rangú erdész-jogász szakmai találkozó helyszínéül ezúttal a KEFAG Zrt. bugaci Oktatási Kabinetje szolgálhatott, így a házigazda megtisztelő szerepét Sulyok Ferenc vezérigazgató úr  látta el.

Sulyok Ferenc köszöntője: www.youtube.com
dr. Sárhegyi Zoltán megnyitója: www.youtube.com
dr. Makai Lajos megnyitóbeszéde: www.youtube.com

A Konferencia első előadása – annak kiemelt aktualitása miatt – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) legfontosabb módosításainak ismertetése volt Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára előadásában. A módosító jogszabálytervezet az alábbi linken érhető el: www.kormany.hu
A Nemzeti Erdőstratégia koncepciójáról, annak lényegi elemeiről Borcsa-Bodolayné Holl Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti referense tartott hasznos beszámolót.
A Konferencia témáiból – lévén a helyszínt a bugaci homokbuckák biztosították –, nem maradhatott ki a Kiskunságban felmerülő, erdészeti jogalkalmazással kapcsolatos aktuális kérdések, problémák boncolgatása, amelyben segítségünkre ezúttal Kocsis János, a BKMI Kormányhivatal Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály főosztályvezető helyettese, valamint dr. Szloboda János, a KEFAG Zrt. megbízott ügyvédje volt. Gyakorlatias előadásuk középpontjában az Evt. módosítás hatósági jogalkalmazási vonatkozásai, valamint a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény állami vagyonkezelőkkel, így különösen a 100%-ban állami tulajdonban lévő állami erdőgazdaságokkal kapcsolatos jogértelmezési problémái álltak.

Ugron Ákos Gábor előadása: www.youtube.com
Borcsa-Bodolayné Holl Katalin előadása: www.youtube.com
Kocsis János és dr. Szloboda János előadása: www.youtube.com

A fórum legtöbb kérdést generáló előadását – EUTR, mint a fenntartható erdőgazdálkodás új jogintézménye címmel – dr. Nagy Dániel, a NÉBIH igazgatóhelyettese tartotta. Az EUTR lényegi középpontjában az illegális fakitermelések visszaszorítása áll, ennek megfelelően valamennyi faanyag kereskedelmi lánc szereplő köteles a hazai és az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló eljárást és dokumentációs rendszert alkalmazni. Az említett igazolási rendszer hatósági felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó előírásokat uniós szabályozás szintjén a 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, míg a hazai szabályozás szintjén elsődlegesen az Evt. és annak EUTR végrehajtási rendelete írja elő. EUTR-el kapcsolatos fontos információk az alábbi linken érhetőek el: http://portal.nebih.gov.hu/eutr
A Konferencia végéhez közeledve a résztvevők figyelmét számviteli- és államháztartási törvények módosítása a vagyonkezelt erdővagyon kapcsán című előadásával Nagy József könyvvizsgáló igyekezett fokozni, amely téma az erdővagyon számviteli könyvekben való kimutathatóságának problematikája, és a közelmúltban tett állami erdőgazdaságokat érintő KEHI megállapítások kapcsán szintén kiemelt érdeklődésre tartott számot.
Végül, de nem utolsó sorban az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének részletes szabályai kerültek bemutatásra dr. Flamich Györgyi ügyvéd, a Sárhegyi & Társai Ügyvédi Iroda munkatársának előadásában, hangsúlyozva az Állami Számvevőszék és a KEHI, mint legfőbb állami ellenőrző apparátusok működésének, eljárásrendjének legfontosabb tudnivalóit.

dr. Nagy Dániel előadása: www.youtube.com
Nagy József előadása: www.youtube.com
dr. Flamich Györgyi előadása: www.youtube.com

A Jogi Konferencia előadásait követően lehetőség nyílt kérdés-válaszok formájában az érintett témákkal kapcsolatban felmerült jogértelmezési problémák megvitatására is.

Ezúton is köszönjük a hasznos információkat, az aktív részvételt valamennyi kedves előadónak és jelenlévőnek!

Vissza a kezdőlapra...

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató