Cégtörténet

KEFAG Zrt. története 1945-ben az erdők államosításával kezdődött. Ekkor alakultak meg az állami erdőgondnokságok, létrejött a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek Központi Igazgatósága. Ide tartoztak a Kecskemét környéki erdők, míg a szikrai Tőserdő és a Nyíri Erdő a kecskeméti székhelyű Állami Erdőgondnoksághoz tartozott.

1948 nyarán a szegedi székhelyű felügyeleti hatóság (MÁLLERD) igazgatósága elrendelte a két erdőgazdaság összevonását, az így létrejött vállalat a Kecskeméti Állami Erdőgondnokság nevet kapta.

1950-ben országos szinten megszűnt a gondnoksági szervezet, és létrejöttek az állami erdőgazdaságok, így alakult meg a Kecskeméti Állami Erdőgazdaság is, melyhez 1952-ben hozzácsatolták a bugaci és a szabadszállási erdőgazdaságokat.

1958-tól az erdőgazdaság a Délkiskunsági Állami Erdőgazdasággal történő egyesülést követően továbbra is kecskeméti székhellyel Kiskunsági Állami Erdőgazdaság néven működött tovább, amelyet 1970-ben MÉM utasításra átneveztek Kecskeméti Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságra.

A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság jogelődjét, a Kiskunsági Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságot (Cg. 03-01-000006) az 50.165/2/1985 számú határozattal 1985. május 15-i hatállyal alapította a mezőgazdasági és élelmiszeripari miniszter.

Az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa a Kiskunsági Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságot 1992. április 8-i hatállyal államigazgatási felügyelet alá vonta. A vállalat átalakulási tervét 1993. február 28-i határidőre az ÁV Rt. Erdészeti Portfólió Igazgatójának benyújtotta.
A vállalat átalakító tanácsadója a HIB Pénzügyi Tanácsadó Kft. volt.

A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaságot 1993. július 1-jén alapították. A Társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója (1115 Budapest, Bánk bán u. 17/b.), melynek jogutódja az 1995. évi XXXIX. törvény értelmében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1133 Budapest, Újpesti rkp. 31-33.). A Tulajdonos a 170/2005. (XI.03.) sz. Alapítói Határozatában a Társaság nevét „KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságra” (KEFAG Zrt.) változtatta.

A vállalat termelési feladatait a privatizációt megelőzően teljes mértékben saját termelő kapacitásával végezte. Ezt követően fenti termelési feladatai ellátását szolgáló gépüzemi és műhely ágazatát valamint a termelő eszközeit privatizálta, illetve az 1992-ben alapított két szolgáltató Kft-jébe apportálta (Sáskalaposi Erdészeti Kft. és Erdőgép Kft.). A két szolgáltató társaságból 1998-ban alakult a Kiskunsági Erdőgép Kft., bugaci székhellyel, amely 2011.július 1.től visszakerült az anyavállalathoz és Erdőgép Műszaki Erdészet néven önálló erdészeti egységként funkcionál a továbbiakban. . Tevékenységi köre a Részvénytársaság erdősítési gépi munkáinak és szállítási feladatainak ellátása, valamint szabad kapacitásának más gazdálkodóknál történő hasznosítása. A fafeldolgozó tevékenység ellátására a jánoshalmi fafeldolgozó üzemből 1992-ben létrehozta a Bács-Fa Kft.-t.
A Bács-Fa Kft. cégneve 1999-től ÖKOPAL Kft.-re változott, és ezen a néven működött 2006 júniusáig, amikortól ismét az anyavállalat szervezeti egységeként működik tovább.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató