Dél-Kiskunsági Erdészet

A Dél-Kiskunsági Erdészet a KEFAG Zrt. legdélebben fekvő egysége.

Mintegy 13.800 hektár, 85%-ban fatermelés rendeltetésű erdőterületen gazdálkodik.


A fafaj-összetétel a termőhelyhez igazodik, az erdőssztyepp klímában az uralkodó talajtípus a meszes, humuszos homok, illetve vázhomok. Az 50-es, 60-as évek fenyőtelepítési hulláma határozza meg ma is a fenyők jelentős részarányát. Az erdészet területére benyúló Észak-bácskai löszhát karbonátos csernozjom talaja a legszebb akácos és tölgyállományokat adja.

A kelebiai halastavak mélyebb fekvésű részein feketenyár, szép tölgyfoltok, fehérnyár és egyéb nemesnyárak, valamint kőris-, szil- és juharelegyes erdők a jellemzőek. A balotaszállási, zsanai homokbuckák – a környék legmagasabb térszintű részei (140 m) – az erdészet legmostohább termőhelyű területei, melyeket gyenge adottságú vázhomok, illetve humuszos homok és kombinációi jellemzik.

Fafajok terület szerinti megoszlása
(2007)
Hazai nyár (fehérnyár, feketenyár) 26%
Feketefenyő
27%
Erdeifenyő
22%
Akác
17%
Nemesnyár
3%
Kocsányos tölgy
3%
Egyéb keménylomb
2%

Csemetetermesztés
Főbb fafajokból évente előállított
csemeték száma (ezer db)
Fenyő 2.500
Fehérnyár
1.700
Akác
1.000
Összesen
5.200
Erdészetünkhöz tartozik két, korszerű technológiával felszerelt csemetekert Tompán (Sáskalaposi csemetekert, 24 hektár) és Balotaszálláson (24,3 hektár).

Erdőművelés
Az erdőművelési tevékenységünket a tájegységre általában jellemző termőhelyi és az erdőállomány összetételénél változatosabb adottságok határozzák meg. Az erdőfelújítási technológiáinkkal igyekszünk alkalmazkodni a termőhelyi adottságokhoz, melyek sokszor a természetes és a mesterséges felújítási arányt is befolyásolják. A mesterséges erdőfelújítások esetén minden alkalommal teljes talaj-előkészítést alkalmazunk. A csemetéket a mélyforgatással egy időben, ültetőgéppel, esetenként mélyfúrással ültetjük.

Fahasználat
Fakitermelésben 300 hektár/év véghasználati lehetőségünk mellett, 270-290 hektár/év tisztítást, 250 hektár/év gyérítést végzünk, amely évente 40-45 ezer m3 megtermelt és értékesített faanyagot jelent. A választékok több mint fele sarangolt termék, a másik, kisebb hányada fűrészipari alapanyag, de előállítunk hámozási, késelési rönk, állványfa, cölöpfa, rúdfa, oszlopfa termékeket is. A nevelővágásaink során a gyengébb termőhelyen álló, rossz növekedésű állományokat is igyekszünk szebbé tenni.

Vadgazdálkodás
Erdészetünk vadgazdálkodási területe 12.126 hektár, melyből 676 hektárt saját vadászterületként hasznosítunk (Mélykúti vaddisznóskert), 11.450 hektárt pedig haszonbérletbe adunk ki. A teljes vadászterület legfontosabb nagyvadja – a létszáma és kiváló minőségű trófeái alapján – a dámvad. A területen található populáció genetikai állománya átlag feletti. A gímszarvas-állomány folyamatosan növekszik, az őz létszáma magas, de a trófeaminősége nem jelentős.

Oktatás, közjólét
Erdészetünk kezeli a Kelebiai Parkerdőt, és üzemelteti az I. osztályú, nemzetközi elvárásoknak is megfelelő Sáskalaposi Vadászházat.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató